Project Description

  • W latach 2012 – 2014 transportem kolejowym dostarczyliśmy na plac budowy drogi ekspresowej ponad 190.000 ton kruszywa