Informacje Prawne i Ochrona Danych Osobowych

ALAS Baustoff-Holding GmbH
Unterthalhamstraße 2
A- 4694 Ohlsdorf
E-Mail:
Telefon: +43 (0) 5 0799-1601
FN: 398046m
ATU: 68041549
Okresný súd Wels

DEKLARACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1.      PODSTAWOWE INFORMACJE / ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dzięki Deklaracji O Ochronie Danych Osobowych ALAS Baustoff-Holding GmbH – reprezentujący wszystkie spółki grupy ALAS – zwane dalej ALAS – pragnie poinformować czytelników i użytkowników strony internetowej (użytkowników) o charakterze, zakresie i celu przetwarzanych danych osobowych. Ponadto użytkownicy są informowani o swoich prawach poprzez niniejszą Deklarację O Ochronie Danych Osobowych.

Drogi Użytkowniku, wiemy, że ostrożne obchodzenie się z Twoimi danymi osobowymi jest dla Ciebie bardzo ważne i doceniamy Twoje zaufanie, że ALAS będzie starannie przetwarzać te dane.

Osobą odpowiedzialną za wykorzystanie danych osobowych w rozumieniu GDPR jest ALAS.

2.      JAKIE DANE/INFORMACJE OSOBOWE I W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE?

Generalnie przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania, odwiedzania naszych stron internetowych. Te informacje są określane, jako „cookies”. Dzięki uzyskanym informacjom możemy dostosować naszą stronę do Twoich potrzeb.

Decyzja o kontynuowaniu działań wymagających przetwarzania Twoich danych osobowych należy do Ciebie. Jednakże, jeśli nie udzielisz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz nie być w stanie przeprowadzić przedmiotowej transakcji i korzystać z naszych oferowanych usług.

3.      W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE?

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych wprowadziliśmy szereg środków technicznych i organizacyjnych w rozumieniu art. 32 GDPR.

4.      KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK KORZYSTAĆ Z DOSTĘPU?

ALAS może przetwarzać dane osobowe przez zewnętrzne procesory. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celach określonych przez Ciebie.

Używamy Twoich danych osobowych wyłącznie do celów opisanych powyżej. Nigdy nie sprzedamy Twoich danych osobowych osobom/podmiotom trzecim bez wcześniejszego powiadomienia, zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych.

5.      USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH / OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

ALAS zasadniczo przetwarza i przechowuje dane osobowe jedynie przez okres wymagany do osiągnięcia celu przechowywania lub przez okres przewidziany w odpowiednich przepisach ustawowych lub wykonawczych dotyczących administratora danych (np. ustawowe okresy przechowywania danych).

Jeżeli cel, dla którego dane osobowe zostały przechowywane zostanie pominięty lub upłynie ustawowy okres przechowywania, dane osobowe będą rutynowo i zgodnie z ustawowymi przepisami zablokowane lub usunięte.

6.      PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Jako podmiot danych masz następujące prawa w rozumieniu GDPR:

 • PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI
  • Osoba, której dotyczą związane z przetwarzaniem danych osobowych dotyczą, ma prawo w każdej chwili do bezpłatnego uzyskania od Administratora informacji dotyczących przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych danych. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, ALAS może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań.
 • SPROSTOWANIE DANYCH (PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH/ART. 16 GDPR)
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 • PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH („PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM”/ART. 17 GDPR)
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli nie są one wymagane do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób, a odwołanie nie stanowi podstawy prawnej. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia, ALAS weryfikuje wyżej wymienione wymogi prawne i informuje o tym osobę, której dane dotyczą.
 • PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA (ART. 18 GDPR)
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH (ART. 20 GDPR)
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
 • PRAWO DO SPRZECIWU (ART. 21 GDPR)
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Wyłączenie: przetwarzanie danych opiera się na interesie publicznym lub na wykonywaniu władzy publicznej. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez ALAS na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • WARUNKI WYRAŻENIA ZGODY (ART 7 GDPR)
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO (ART. 77 GDPR)
  • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 • WYKONYWANIE PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

7.      WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

„Cookies” to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Witryna wykorzystuje lub ustawia pliki cookie. Pliki cookie pomagają określić częstotliwość korzystania i liczbę użytkowników strony internetowej, a także sprawić, że korzystanie ze strony internetowej jest łatwiejsze i przyjemniejsze a jej zawartość jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. Zawartość wykorzystywanych plików cookie jest zwykle ograniczona do numeru identyfikacyjnego i danych komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych; nie służy do identyfikacji użytkownika i na jej podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość. Korzystanie z naszych ofert jest możliwe również bez plików cookie, ale może ono być ograniczone. Podczas używania lub ustawiania plików cookie, które zawierają dane osobowe lub wpływają na prywatność, ALAS uzyskuje uprzednią zgodę od użytkownika. Kontynuując nawigację po naszej stronie internetowej w celu uzyskania informacji o celach używanych plików cookie oraz za pośrednictwem naszego baneru cookie, wyrażasz zgodę na ustawienie plików cookie.

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość: zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn; określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.; blokowania lub usuwania cookies. Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

8.      INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies” – plików tekstowych, które są przechowywane w komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez „cookies” dotyczące korzystania przez użytkownika ze strony (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje pozyskane informacje do analiz korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dla administratora strony o aktywności na stronie i świadczy dodatkowe usługi związane z wykorzystaniem stron internetowych i internetu. Google może również przekazywać pozyskane informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami prawa lub jeżeli strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Można uniemożliwić instalację „cookies” poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki użytkowania. W takim jednak przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Google w wyżej wymienionym zakresie oraz celu. ”

Jeżeli Google AdSense, Google Inc., USA ( „Google”) usługi reklamowe www, wyświetla reklamy (reklamy tekstowe, bannery itp.) na stronie, przeglądarka użytkownika może przechowywać pliki „cookies” wysłane przez Google Inc. lub strony trzecie. Informacje zapisane w plikach „cookies” przez Google Inc. lub też stronę trzecią mogą być rejestrowane, zbierane i analizowane. Ponadto Google AdSense używa również „web beacons” (małych, niewidocznych grafik) w celu gromadzenia informacji, których stosowanie umożliwia nagrywanie, gromadzenie i analizę prostych czynności, takich jak ruch użytkowników na stronie. Informacje generowane przez „cookies” / „web bacon” dotyczące korzystania z witryny są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje uzyskane informacje do analizy zachowań względem reklam AdSense. Google może również przekazywać pozyskane informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami prawa lub jeżeli strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google.W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Można zablokować przechowywanie plików „cookies” na dysku twardym i wyświetlanie „web bacon”. W tym celu należy wybrać opcję „nie akceptują cookies” w ustawieniach przeglądarki (w przeglądarce Internet Explorer „…/ Ustawienia / Ustawienia zaawansowane /cookies”; w przeglądarce Firefox „… Narzędzia / Opcje / Prywatność / Historia ‘akceptuję ciasteczka stron internetowych’).

System zgłaszania nieprawidłowości

Zaufanie i współpraca z naszymi klientami, dostawcami i pracownikami jest centralnym elementem naszej kultury korporacyjnej. ALAS Utex Sp. z o.o. oferuje system informowania o nieprawidłowościach, który zapewnia bezpieczny i godny zaufania sposób zgłaszania oznak naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnętrznych przez naszą firmę lub naszych pracowników.

Kto jest uprawniony do zgłaszania naruszeń?

Zarówno pracownicy, jak i podmioty zewnętrzne (klienci, dostawcy, partnerzy biznesowi itp.) mają możliwość przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem naszego kanału raportowania.

Możliwe tematy raportowania obejmują:

 • Odpowiedzialność Biznesu
 • Dyskryminacja
 • Prawa człowieka i warunki pracy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Środowisko

Zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail:

 Procedura zgłaszania:

Otrzymane zgłoszenia są rejestrowane i przetwarzane przez naszego specjalistę ds. zgłaszania nieprawidłowości. Informacje są udostępniane wyłącznie tym osobom, które potrzebują ich do zbadania zgłoszonej przez sygnalistę sprawy. O ile nie ma innych wymogów prawnych, tożsamość osoby zgłaszającej i osoby, której dotyczy zgłoszenie, zostanie zachowana w tajemnicy.

Najpóźniej, do trzech miesięcy otrzymasz informację zwrotną o tym, czy i jakie działania zostały podjęte w wyniku zgłoszenia lub z jakich powodów ich nie podjęto. Należy pamiętać, że fałszywe zgłoszenia mogą skutkować konsekwencjami prawnymi w zależności od ich charakteru i zakresu.

 Ochrona danych:

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w stopce.
Dziękujemy za wsparcie w utrzymaniu naszych wysokich standardów i promowaniu spójności kultury korporacyjnej.