Loading...

Sukces poprzez zaufanie.

Misja i wizja przedsiębiorstwa

Misją  ALAS Utex  jest budowanie sukcesu polegającego na zaufaniu.

Surowce są cenne. Zaufanie jest bezcenne. Im większe zaufanie, tym większy sukces.

Naszym zdaniem zarządzanie poprzez zaufanie to jedyna droga do sukcesu, mierzonego dłuższą perspektywą czasową. Celem jest budowanie długotrwałych relacji z pracownikami, odbiorcami i dostawcami. Wiarygodność, transparencja, ciągła kontrola jakości na wszystkich etapach procesu produkcyjnego pozwalają na budowanie trust managementu wśród biznesowych partnerów.

Wizja

  • utrzymanie pozycji Lidera produkcji kruszyw na rynku Górnego Śląska
  • racjonalna gospodarka złożem rozumiana, jako stosowanie technologii zapewniającej maksymalny stopień wykorzystania eksploatowanego złoża
  • działanie – działamy i myślimy pozytywnie. Kierujemy się zasadą ‘zaufanie, a nie kontrola’. Nasze relacje i komunikacja z otoczeniem są otwarte, pełne zaufania i wzajemnego szacunku. Dla naszych partnerów zawsze chcemy być wiarygodnym i przewidywalnym partnerem
  • wzmacnianie – wdrażanie kultury korporacyjnej ma na celu wzmacnianie naszego ducha zespołowego. Stawiamy na bezpośredni kontakt, a nie hierarchię, co służy otwartości, zrozumieniu naszych pracowników. Ludzie w organizacji nie są dla nas najważniejszym ‘aktywem’, ale reprezentują naszą siłę i pomysły
  • reagowanie – poszukiwanie zoptymalizowanych ekonomicznie i ekologicznie rozwiązań, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby Klientów i tak rozumianą odpowiedzialność przekształcać w innowacje
  • odbudowywanie – łączymy nasze cele biznesowe z ochroną środowiska naturalnego. Poprzez świadome i przemyślane działania minimalizujemy negatywne skutki ingerencji w środowisko naturalne, a poprzez odpowiednio prowadzony sposób rekultywacji przyczyniamy się do poprawy atrakcyjności otaczającego nas krajobrazu