Jakość naszych produktów jest naszym priorytetem

PRODUKTY

Kruszywa naturalne

EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

EN 13139 Kruszywa do zapraw

EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

EN 12620 Kruszywa do betonu