PRODUKTY

Jakość produktów oferowanych przez firmę ALAS Utex Sp. z o. o. osiągamy poprzez stosowanie procesu technologicznego o dużym stopniu przetworzenia materiału pierwotnego. Produkowane kruszywa spełniają wymagania europejskich norm budowlanych i poddane są stałej kontroli laboratoryjnej. Wieloletnie utrzymywanie uznanej marki wśród producentów betonu towarowego i galanterii betonowej, możliwe jest dzięki ciągłemu unowocześnianiu linii technologicznych oraz doskonaleniu procesów logistycznych.

Produkcja bezpiecznych towarów i dostarczanie ich zgodnie z potrzebami klientów w przedsiębiorstwie ALAS Utex Sp. z o. o. możliwe jest dzięki przestrzeganiu zasad Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). ZKP to udokumentowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia najwyższej jakości produkcji, magazynowania oraz logistyki. Od momentu wdrożenia w 2004 roku Systemu ZKP po dzień dzisiejszy, za jego realizację odpowiadają świadome swojej roli osoby. Dla pracowników, którzy zarządzają, wykonują lub kontrolują działania opisane w Księdze ZKP ustalono zakres kompetencji oraz wzajemnych stosunków. Wszelkie operacje służące poprawie bezpieczeństwa produkcji opisane są w tworzonych na bieżąco procedurach będących załącznikami do Zakładowej Kontroli Produkcji.