Nota prawna

Publikacja zgodnie z §25 Prawo mediów i §5 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną austriackiego ustawodawstwa:

Właściciel mediów:

ALAS Baustoff-Holding GmbH
Unterthalhamstraße 2
A- 4694 Ohlsdorf

Email:
Telephone: +43 (0) 5 0799-1601

Zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Wels
FN 398046m

Nuer identyfikacji podatkowej VAT
ATU 68041549

Organ regulacyjny
Bezirkshauptmannschaft Gmunden

Cele biznesowe ALAS

1. Posiadanie udziałów kapitałowych.
2. Świadczenie usług zarządczych.
3. Świadczenie usług technicznych i biznesowych.
4. Handel materiałami budowlanymi.

Dyrektorzy zarządzający
Mag. Andreas Asamer
Dipl. Ing. Andreas Sommerer
Mag. Matthias Ellmauer

Publikacja zgodnie z §25 Prawa mediów austriackiego ustawodawstwa:

Właściciel i wydawca mediów: ALAS Baustoff-Holding GmbH

Wykluczenie odpowiedzialności

Wszystkie opublikowane treści zostały dokładnie sprawdzone i będą aktualizowane w razie potrzeby. Niemniej jednak nie można przyjąć odpowiedzialności w szczególności za kompletność i dokładność wpisów, błędy redakcyjne i techniczne oraz szkody, które wynikają z wykorzystania uzyskanych informacji. Operator tej strony internetowej również dystansuje się z powodów prawnych od wszelkich treści na połączonych stronach, ponieważ mogą one ulec zmianie w dowolnym momencie.

Prawo autorskie

Układ prezentacji w intrenecie, wykorzystana grafika oraz indywidualne treści są chronione prawem autorskim. Strony mogą być powielane, zmieniane lub wykorzystywane w inny sposób, tylko i wyłącznie za wyraźnie otrzymaną zgodą.

Ochrona danych
Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat naszej deklaracji o ochronie danych osobowych.