Zwycięzcy konkursu EKOkopalnia wyłonieni !

Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych za działania na terenach górniczych Storkowo i Bielinek
oraz ALAS UTEX za wydobycie w symbiozie ze środowiskiem i społeczeństwem. To tegoroczni zwycięzcy
konkursu  EKOkopalnia.  Specjalne wyróżnienia  przyznano  firmom:  Lafarge za rekultywację terenów
żwirowni Dębina Łętowska, CEMEX za projekt Bierawa ‐ kopalnia przywrócona naturze oraz Kruszgeo
za rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz budowę wysp i platform pływających dla ptactwa.
Konkurs objęty był honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska.

Członkowie kapituły konkursu w składzie: Piotr Rymarowicz, Magdalena Fudala, Tadeusz Zając,
Elżbieta Pietrzyk‐Sokulska i Wiesław Kozioł  nie mieli  łatwego zadania. Z wielu wniosków, które
dopłynęły do organizatora konkursu ‐ firmy BMP, redakcji magazynu Surowce i Maszyny Budowlane,
musieli wybrać dwa najlepsze wnioski. Przy ocenie kierowali się 4 kryteriami:

‐ innowacyjność projektu,
‐ oddziaływanie społeczne projektu,
‐ oddziaływanie środowiskowe projektu,
‐ atrakcyjny sposób prezentacji projektu.

W tym roku główną nagrodę w konkursie EKOkopalnia zdobyły:

‐ Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych za działania na terenach Storkowo i Bielinek.

Drugie miejsce przyznano:

ALAS Utex za wydobycie w symbiozie ze środowiskiem i społeczeństwem.

Poziom zgłoszeń był bardzo wysoki, dlatego też  członkowie  kapituły  konkursu postanowili przyznać 
specjalne wyróżnienia firmom:

‐ Lafarge za rekultywację terenów żwirowni Dębina Łętowska,
‐ CEMEX za projekt Bierawa ‐ kopalnia przywrócona naturze
‐ Kruszgeo za rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz budowę wysp i platform pływających dla ptactwa